ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002R
CCATS
G171158L2
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

99AHH4
PCN