ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C400

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
TDP
ชิปเซ็ต Intel® C422 Launched 8 GT/s 3.0 3.1 Gen1/2.0 ไม่ใช่ 6 W