ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002R
CCATS
G143816
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR3JU

958319
PCN | MDDS