Intel® Connectivity Education Hub

สวิตช์อีเธอร์เน็ตที่ตั้งโปรแกรม (โปรเซสเซอร์แฟบริคอัจฉริยะของ Intel) และภาษาการตั้งโปรแกรม P4 ได้กำลังขับเคลื่อนโอกาสใหม่ในการเร่งความเร็วของสวิตช์อีเธอร์เน็ต การปรับประสิทธิภาพ และเคสใช้งานที่ประดิษฐ์ขึ้น ใช้ Intel® Connectivity Education Hub เพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนและเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่สำคัญ