เข้าร่วม Intel® Connectivity Research Program

เป็นสมาชิกของชุมชนและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมเครือข่ายรุ่นต่อไปที่สามารถส่งมอบประสิทธิภาพและความสามารถในการเขียนโปรแกรมร่วมกัน