เข้าร่วม Intel® Connectivity Research Program

เป็นสมาชิกของชุมชนและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมเครือข่ายรุ่นต่อไปที่สามารถส่งมอบประสิทธิภาพและความสามารถในการเขียนโปรแกรมร่วมกัน

Intel Connectivity Research Program (ICRP) และฟอรัม

กรุณาไปที่ หน้า ICRP เพื่อดูรายละเอียดการเข้าร่วมโปรแกรมโดยเป็นประธานงานวิจัย/นักวิจัย รวมทั้งเข้าร่วมฟอรัม ICRP

นี่เป็นอักขระเพื่อบ่งบอกตัวตนที่ผลิตขึ้นสำหรับกลุ่มงานวิจัยเฉพาะเมื่อประธานงานวิจัยเข้าร่วมโปรแกรม ICRP นักเรียนผู้เข้าร่วมทุกคนในกลุ่มงานวิจัยนี้ควรใช้ ID กลุ่มนี้ นักเรียนทุกคนควรติดต่อประธานงานวิจัยเพื่อขอ ID กลุ่มของตน

กรุณาติดต่อไปที่ connectivity.research@intel.com

คุณจะต้องเป็นสมาชิก ICRP เพื่อเข้าร่วมฟอรัม เข้าร่วมฟอรัมโดยใช้ลิงก์นี้

ข้อตกลงการรักษาความลับ ICRP มีให้ ที่นี่

Intel Connectivity Academy (ICA)

ปัจจุบันบุคคลที่สามเป็นผู้จัดเตรียมหลักสูตร ICA ติดต่อไปที่ academy@p4ica.com

คำประกาศ ICA สามารถหาอ่านได้ใน ฟอรัม ICRP คุณต้องเป็นสมาชิกชุมชน ICRP เพื่อเข้าใช้ฟอรัม ICRP

สิทธิ์การใช้งาน P4 Insight

สำหรับ SDE รุ่นก่อนหน้า 9.13.1 สามารถขอรับสิทธิ์การใช้งาน P4I โดยส่งอีเมลไปยัง connectivity.research@intel.com ตั้งแต่ 9.13.1 เป็นต้นไป ไม่ต้องใช้สิทธิ์การใช้งาน P4I

ลูกค้า ICRP ได้รับสิทธิ์การใช้งาน P4I ฟรี

กรุณาดูอีเมลที่ส่งให้คุณหลังจากที่คุณขอสิทธิ์การใช้งาน P4 Insight หรือดู บทความฐานความรู้ คุณต้องมีสิทธิ์เข้า RDC เพื่อดูบทความ

รีวิวเอกสาร ICRP

แนวทางการรีวิวเอกสารหาอ่านได้ ที่นี่ คุณต้องเป็นสมาชิกชุมชน ICRP เพื่อเข้าถึงแนวทางการรีวิว

กรุณาส่งเอกสารของคุณเพื่อรีวิวไปที่ icrp.paper.review@intel.com

ปัญหาการเข้าถึง

สิทธิ์การเข้าถึงของคุณจะถูกยกเลิกหากคุณพยายามเข้าถึงเมื่อเลยวันจบการศึกษาของตัวเองแล้ว หากเป็นเช่นนั้น คุณต้องทำการเข้าร่วมโปรแกรมอีกครั้ง

กรุณาติดต่อไปที่ programs@intel.com