Intel® Connectivity Academy

หลักสูตรเหล่านี้ที่นําโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนําในสถาปัตยกรรมภาษาโปรแกรม P4 และ Intel® Tofino™ซีรี่ส์ช่วยเร่งการรับความรู้เชิงลึกที่จําเป็นสําหรับการเริ่มต้นทํางานกับอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถตั้งโปรแกรมได้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้