ปรับใช้ Intel Optane PMem และ SAP HANA บน VMware

คู่มือการปรับใช้และการกำหนดค่าสำหรับการใช้หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel Optane และ SAP HANA บน VMware ESXi