ปรับใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรุ่นถัดไปด้วยความมั่นใจ

Intel® VMD เป็นโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุม และจัดการ NVMe SSD ได้โดยตรงจากบัส PCIe โดยไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม ฟังก์ชันการทำงานของ NVMe SSD สุดแกร่งนี้จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NVMe ได้อย่างราบรื่น พร้อมกับจำกัดเวลาหยุดทำงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้ Intel® VMD จะนำคุณสมบัติด้านความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน และความสามารถในการซ่อมบำรุง (RAS) ระดับองค์กรมาสู่ NVMe* SSD ทำให้คุณสามารถปรับใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรุ่นถัดไปด้วยความมั่นใจ

โปรเซสเซอร์ที่รองรับ

  • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ (เจนเนอเรขั่น 1, 2 และ 3, SKU ทั้งหมด)
  • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W
  • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D

จำนวนของโดเมน VMD บน CPU ที่กำหนดเป็นฟังก์ชันของจำนวนเลน PCIe จะมีโดเมนของ Intel VMD หนึ่งโดเมนพร้อมใช้งานต่อเลน PCIe ทุก 16 เลน

  • 48 เลน PCIe = 3 โดเมน Intel VMD
  • 64 เลน PCIe = 4 โดเมน Intel VMD

หมายเหตุ: แพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มอาจรองรับโดเมน Intel VMD เพิ่มเติมจากชิปเซ็ต ซึ่งอาจไม่รวมอยู่ในการคำนวณด้านบน อินสแตนซ์นี้มักจะถูกในการบูตเพื่อรักษาเลน CPU PCIe สำหรับอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นหลัก