ปรับปรุงเวลารีสตาร์ท IMDB ด้วยหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

ฐานข้อมูลในหน่วยความจําจะให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์สําหรับการใช้งานที่สําคัญ เมื่อ IMDB ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการบํารุงรักษาหรือเกิดการขัดข้อง เวลาในการรีสตาร์ตฐานข้อมูลอาจส่งผลกระทบทางธุรกิจที่มีความหมาย ดูวิธีการที่ Aerospike แก้ปัญหานี้ได้เพื่อให้ IMDB รีสตาร์ทได้เร็วขึ้นด้วยหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้