กราฟิก Intel® Arc™ A-ซีรี่ส์สําหรับเดสก์ท็อป

ขอแนะนําผู้สนใจใหม่ล่าสุดในจักรวาลด้านกราฟิก: กราฟิก Intel® Arc™ A-ซีรี่ส์ ด้วยการเรียนรู้ของเครื่องในตัว การเร่งความเร็วกราฟิก และฮาร์ดแวร์ Ray Tracing กราฟิก Intel Arc มีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยที่สุดในโลก1 การเล่นเกมแบบรวมศูนย์ เทคโนโลยีภาพล่าสุด และการสร้างเนื้อหาที่เข้มข้นทั่วทั้งฟอร์มแฟคเตอร์แบบโมบายล์และเดสก์ท็อป

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.intel.com/PerformanceIndex

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้