ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

กรองตาม:
พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth® for Windows® 10 and Windows 11*

Intel® Wireless Bluetooth® for IT Administrators

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for IT Admins

ไดรเวอร์ Windows® 10 และ Windows 11* Wi-Fi สําหรับอแด็ปเตอร์ไร้สายของ Intel®

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Wi-Fi สําหรับ Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 และ Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 และ Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และไดรเวอร์สําหรับ Windows 7*

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows 8.1*

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows 8.1*