ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

กรองตาม:
พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Wi-Fi สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11*

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11*

ไดรเวอร์ ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และ Wi-Fi สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

ไดรเวอร์ Bluetooth® Intel® Wireless สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Wi-Fi สําหรับ Wireless-AC 7265 (Rev. D), 3168 และ 3165

ไดรเวอร์ Bluetooth® Intel® Wireless สําหรับ Wireless-AC 7265 (Rev. D), 3168 และ 3165

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Wi-Fi สําหรับ Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 และ Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

ไดรเวอร์ Bluetooth® Intel® Wireless สําหรับ Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 และ Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และไดรเวอร์สําหรับ Windows 7*

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และไดรเวอร์สําหรับ Windows 8.1*

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows 8.1*