ผลิตภัณฑ์ Intel® Wireless-AC

Wi-Fi 5 ช่วยให้ลูกค้าก้าวทันความบันเทิง ธุรกิ จและวิถีชีวิตที่เชื่อมต่อตลอดเวลาของพวกเขา

ผลิตภัณฑ์ Intel® Wireless-AC

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

กรองตาม:
พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Wi-Fi Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®

Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11*

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessและไดรเวอร์สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessและไดร์เวอร์สําหรับ Intel® Wireless ตระกูล 7260