ผลิตภัณฑ์ Intel® Killer™ Wi-Fi

ผลิตภัณฑ์ Intel® Killer™ Wi-Fi ได้รวมการเชื่อมต่อ Wi-Fi ระดับชั้นนำในอุตสาหกรรม1เข้ากับเทคโนโลยีเครือข่ายการเล่นเกมที่ทรงพลังเพื่อลดความล่าช้า ความหน่วง และการสูญเสียแพ็กเก็ต1 โซลูชันที่ชาญฉลาดและได้รับการปรับให้เหมาะสมเหล่านี้ช่วยให้ประสบการณ์ออนไลน์ที่สมจริงโดยใช้ความพยายามของผู้ใช้เพียงเล็กน้อย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Intel® Killer™ Wi-Fi

ผลิตภัณฑ์ Intel® Killer™ Wi-Fi

{"collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee"],"AND":["etm-78656218-BE8B-4805-86A3-97B69F89C27E"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"684927","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":1},{"facetId":"@stm_10385_th","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Product","deprecated":false,"rootFilter":"","position":2},{"facetId":"PlatformCodename","type":"PlatformCodename","deprecated":true,"name":"PlatformCodename","position":3},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-78656218-BE8B-4805-86A3-97B69F89C27E"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true}

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.Intel.com/PerformanceIndex ผลลัพธ์ประสิทธิภาพอ้างอิงตามการทดสอบในวันที่ที่ระบุดังที่แสดงในการกำหนดค่า และอาจไม่แสดงถึงการอัปเดตความปลอดภัยที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ดูการสำรองข้อมูลสำหรับรายละเอียดการกำหนดค่า ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ