ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 40% (SPECrate2017_int_base): การกำหนดค่า: SPEC CPU2017, หน่วยความจำที่ 3200 MT/s, โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 เมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า ไม่รองรับ SKU ของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 ที่ลงท้ายด้วย (H) หรือ (L) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ประสิทธิภาพและการวัดประสิทธิภาพ โปรดดูที่ www.thailand.intel.com/benchmarks

2

แบนด์วิดท์หน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 25% เทียบกับเจนเนอเรชั่นก่อนหน้า ค่าพื้นฐาน : 1-node, 1x โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 8280L 28C @ 2.7GHz บน Neon City พร้อมการกำหนดค่าโมดูล Single PMem (6x32GB DRAM; 1x{128GB, 256GB, 512GB} โมดูล Intel Optane PMem ซีรีส์ 100 ที่ 15W) ucode Rev: 04002F00 โดยใช้งาน Fedora 29 kernel 5.1.18-200.fc29.x86_64, และ MLC ver 3.8 พร้อม App-Direct ที่มา: 2020ww18_CPX_BPS_DI ทดสอบโดย Intel ณ วันที่ 27 เมษายน 2020 การกำหนดค่าใหม่: 1-node, 1x ก่อนการผลิต Intel® Xeon® โปรเซสเซอร์ CPX6 28C @ 2.9GHz บน Cooper City พร้อมการกำหนดค่าโมดูล Single PMem (6x32GB DRAM; 1x{128GB, 256GB, 512GB} Intel Optane PMem โมดูลซีรีส์ 200 ที่ 15W), ก่อนการผลิต ucode โดยใช้ Fedora 29 kernel 5.1.18-200.fc29.x86_64, และ MLC ver 3.8 พร้อม App-Direct ที่มา: 2020ww18_CPX_BPS_BG ทดสอบโดย Intel ณ วันที่ 31 มีนาคม 2020