โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับมืออาชีพด้านการสร้างสรรค์อันหลากหลาย แพลตฟอร์มที่มีโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W เป็นสุดยอดแพลตฟอร์มผู้ผลิตระดับมืออาชีพที่นำเสนอประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถืออันโดดเด่น พร้อมด้วยความสามารถในการรองรับแพลตฟอร์มที่ขยายขึ้นสำหรับ VFX, การเรนเดอร์ 3D, 3D CAD ที่ซับซ้อน และการพัฒนา AI และการใช้งาน Edge

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W

กรองตาม:
เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
ราคา
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290TE (แคช 20M, สูงสุด 4.50 GHz) Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250 (แคช 12M, 3.30 GHz) Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290P (แคช 20M, 3.70 GHz) Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290 (แคช 20M, 3.20 GHz) Launched Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270P (แคช 16M, 3.80 GHz) Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270 (แคช 16M, 3.40 GHz) Launched Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250P (แคช 12M, 4.10 GHz) Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290T (แคช 20M, 1.90 GHz) Launched Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-10855M (แคช 12M, สูงสุด 5.10 GHz) Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® Core™ สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ W-10885M (แคช 16M, สูงสุด 5.30 GHz) Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® Core™ สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250E (แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz) Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250TE (แคช 12M, สูงสุด 3.80 GHz) Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290E (แคช 20M, สูงสุด 4.80 GHz) Launched Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270E (แคช 16M, สูงสุด 4.80 GHz) Launched Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270TE (แคช 16M, สูงสุด 4.40 GHz) Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2295 (แคช 24.75M, 3.00 GHz) Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2225 (แคช 8.25M, 4.10 GHz) Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2245 (แคช 16.5M, 3.90 GHz) Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2235 (แคช 8.25M, 3.80 GHz) Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2223 (แคช 8.25M, 3.60 GHz) Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2255 (แคช 19.25M, 3.70 GHz) Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2265 (แคช 19.25M, 3.50 GHz) Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2275 (แคช 19.25M, 3.30 GHz) Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3223 (แคช 16.5M, 3.50 GHz) Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3265 (แคช 33M, 2.70 GHz) Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3225 (แคช 16.5M, 3.70 GHz) Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3235 (แคช 19.25M, 3.30 GHz) Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3265M (แคช 33M, 2.70 GHz) Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3245M (แคช 22M, 3.20 GHz) Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3275 (แคช 38.5M, 2.50 GHz) Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3245 (แคช 22M, 3.20 GHz) Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3275M (แคช 38.5M, 2.50 GHz) Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3175X (แคช 38.5M, 3.10 GHz) Launched Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2123 (แคช 8.25M, 3.60 GHz) Launched Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2175 (แคช 19.25M, 2.50 GHz) Launched Q3'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2195 (แคช 24.75M, 2.30 GHz) Launched Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2135 (แคช 8.25M, 3.70 GHz) Launched Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2125 (แคช 8.25M, 4.00 GHz) Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2145 (แคช 11M, 3.70 GHz) Launched Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2155 (แคช 13.75M, 3.30 GHz) Launched Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2133 (แคช 8.25M, 3.60 GHz) Launched Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2104 (แคช 8.25M, 3.20 GHz) Launched Q3'17 4 3.20 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2102 (แคช 8.25M, 2.90 GHz) Launched Q3'17 4 2.90 GHz 8.25 MB

ไม่มีบันทึก