โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P ซีรีส์

โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการอัตรารับส่งข้อมูลและข้อกำหนดด้านพลังงาน สภาพแวดล้อม และความหน่วงแฝงของ 5G

โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P ซีรีส์