CMCC Self-Develop Hypercard สำหรับ Cloud IPU

China Mobile Hypercard เป็นการ์ดเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์แบบพัฒนาตนเองสำหรับการออฟโหลดด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ได้บริการที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมกับผู้เช่าผ่านเซิร์ฟเวอร์ Bare Metal เท่านั้น แต่ยังมีขีดความสามารถในการออฟโหลด IasS จำนวนมากอีกด้วย Hypercard ผ่านการออกแบบและพัฒนาโดยมี Intel® FPGA และ Intel® Xeon® D SoC เป็นพื้นฐาน โดยประสบความสำเร็จในการพัฒนาในกลุ่มทรัพยากรด้านระบบคลาวด์ของ China Mobile ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการสนับสนุนระบบคลาวด์ของ China Mobile