แพลตฟอร์ม Intel® Infrastructure Processing Unit (Intel IPU) C5000X-PL

แพลตฟอร์มเร่งความเร็วโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ใช้ FPGA ประสิทธิภาพสูงพร้อมอินเทอร์เฟซเครือข่าย 2x25GbE และสามารถรองรับเวิร์คโหลดโครงสร้างพื้นฐานของ Cloud เช่น Open vSwitch, NVMe over Fabrics and RDMA over Converged Ethernet v2 (RoCEv2)

แพลตฟอร์ม Intel® Infrastructure Processing Unit (Intel IPU) C5000X-PL