ฟังก์ชัน IP เอฟพีจีเอ Intel® คอนโทรลเลอร์ QDR II SRAM

IP เอฟพีจีเอ Intel คอนโทรลเลอร์ QDR II SRAM ส่งมอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายไปยังโมดูล QDR II SRAM และ QDR II+ SRAM คอนโทรลเลอร์ QDR II SRAM ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวางตำแหน่ง และเวลามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดจำเพาะ QDR II อินเทอร์เฟซภายในอุปกรณ์ของคอนโทรลเลอร์ QDR II SRAM รองรับอินเทอร์เฟซหน่วยความจำที่แมป Avalon® Intel เอฟพีจีเอ เพื่อการรวมเข้ากับ Intel Qsys IP ได้อย่างง่ายดาย

อ่านคู่มือผู้ใช้ฟังก์ชัน MegaCore ของคอนโทรลเลอร์ QDR II SRAM ›

ฟังก์ชัน IP เอฟพีจีเอ Intel® คอนโทรลเลอร์ QDR II SRAM