คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® Viterbi

IP คอร์เอฟพีจีเอ Intel Viterbi สร้างฟังก์ชันทรัพย์สินทางปัญญา (IP) Viterbi ประสิทธิภาพสูงและการตัดสินใจแบบ soft ที่ใช้อุปกรณ์ถอดรหัส Viterbi มาตรฐานที่มีหลากหลาย

อ่านคู่มือผู้ใช้คอร์ IP Viterbi ›

คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® Viterbi