คอร์ IP ตัวรวม Reed-Solomon

ตัวรวม Reed-Solomon (RS) มีตัวเข้ารหัส RS และถอดรหัส RS ที่กำหนดค่าพารามิเตอร์ได้ทั้งหมด ตัวถอดรหัส RS/ตัวถอดรหัส (CODECs) ถูกใช้กันแพร่หลายในการตรวจจับและการแก้ไขข้อผิดพลาดในแอปพลิเคชัน digital signal processing (DSP) ที่หลากหลายสำหรับการเก็บ การเรียกคืนและการส่งข้อมูล

อ่านคู่มือผู้ใช้ตัวรวม Reed-Solomon ›

คอร์ IP ตัวรวม Reed-Solomon