คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® NCO

Numerically controlled oscillator (NCO) เป็นตัวสร้างสัญญาณดิจิทัลซึ่งซิงโครไนซ์การนำเสนอรูปแบบคลื่นแบบ sinusoidal เวลาและคาแบบแยก โดยทั่วไปคุณสามารถใช้ NCO ในระบบการสื่อสาร ในระบบดังกล่าว สามารถใช้เป็นตัวสร้างตัวนำแบบ quadrature ใน I-Q mixers ซึ่งโมดูเลตข้อมูลเบสแบนด์บนตัวนำสี่เหลี่ยมด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

อ่านคู่มือผู้ใช้คอร์ IP NCO ›

คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® NCO