ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1เปรียบเทียบกับ FPGA ของคู่แข่ง (ไม่มี CXL hard IP) ที่ใช้คอนโทรลเลอร์ CXL ของบุคคลที่สาม (Soft IP ที่รันบน Gen4 x8)
2การเปิดใช้งาน CXL Hard IP ต้องมีใบอนุญาต/ซื้อแยกต่างหาก และรวมอยู่ในลอจิกสนับสนุน IP ในการสั่งซื้อหมายเลขชิ้นส่วน