ชุดเครื่องมือพัฒนา 100G, Stratix® V GX Edition ให้คุณประเมินผลการออกแบบ 100G อย่างละเอียดโดยให้คุณ:

 • รองรับอินเทอร์เฟซแบบสาย 10G/40G และ 100G ผ่านโมดูลออฟติก
 • รองรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกผ่านบล็อกหน่วยความจำ 6x32-bit DDR3 และ 1x36- และ 1x18-bit QDRII BL2
 • ใช้อินเทอร์เฟซด้านระบบผ่านตัวเชื่อมต่อ FCI AirMax สองคู่
 • การวิเคราะห์พาธข้อมูลด้านสาย (โมดูลออฟติก) ไปยังด้านระบบ (ตัวเชื่อมต่อ AirMax) ที่ครบถ้วน
 • ประเมินผลประสิทธิภาพตัวรับส่งสัญญาณสูงสุด 12.5 Gbps
 • ตรวจสอบ physical medium attachment (PMA) โดยสอดคล้องกับ 10G/40G/100G Ethernet, Interlaken, CEI-6G/11G และมาตรฐานหลักอื่น ๆ
 • ตรวจสอบการทำงานร่วมกันระหว่างโมดูลออฟติก เช่น SFP, SFP+, QSFP และ CFP

หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

เนื้อหา Development Kit

ชุดเครื่องมือพัฒนา 100G, Stratix® V GX Edition มีคุณสมบัติดังนี้:

 • บอร์ดพัฒนา GX Stratix® V
 • อุปกรณ์เด่น: 5SGXEA7N2F45C2N
 • ซีพีแอลดี EPM2210F324C3N, MAX® II 324-pin
 • การกำหนดค่าเอฟพีจีเอ
 • การกำหนดค่า Fast Passive Parallel (FPP)
 • อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลช 1-Gb สำหรับภาพการกำหนดค่า (โรงงานและผู้ใช้) 2 ภาพ
 • สาย USB-Blaster™ II ออนบอร์ดสำหรับใช้กับ Intel® Quartus® Prime Programmer, ซอฟต์แวร์ Nios® II และคอนโซลระบบ
 • ส่วนหัว JTAG สำหรับสาย USB-Blaster ภายนอก
 • หน่วยความจำ
 • 2-Gb DDR3 SDRAM 12 ตัว
 • 72-Mb QDR II SRAM 2 ตัว
 • อินพุต/เอาต์พุตผู้ใช้ทั่วไป
 • ปุ่มกดสำหรับผู้ใช้ 4 ปุ่ม
 • สวิตข์ DIP 2 ตัว
 • LED ผู้ใช 8 ตัว
 • LCD ตัวอักษร 2 บรรทัด
 • LED สถานะการกำหนดค่า 10 ดวง
 • ส่วนประกอบและอินเทอร์เฟซ
 • 10/100/1000 Ethernet PHY และแจ๊ค RJ-45
 • ช่องตัวรับส่งสัญญาณ 48 ช่อง
 • 2 ช่องสัญญาณสำหรับอินเทอร์เฟซ SMA
 • 4 ช่องสัญญาณสำหรับอินเทอร์เฟซ SFP+
 • 8 ช่องสัญญาณสำหรับอินเทอร์เฟซ QSFP
 • 10 ช่องสัญญาณสำหรับอินเทอร์เฟซ CFP
 • 24 ช่องสัญญาณสำหรับอินเทอร์เฟซ Interlaken
 • วงจรการวัดอุณหภูมิ
 • อุณหภูมิการขึ้นรูป
 • พลังงาน
 • อินพุต 19-V DC
 • แจ๊ค barrel ขนาด 2.5 มม. สำหรับอินพุต DC power
 • สวิตช์เลื่อนเปิด/ปิดการจ่ายไฟ
 • วงจรการวัดพลังงานออนบอร์ด
 • ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime, Development Kit Edition (DKE)
 • สิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime เต็มเวอร์ชันนานหนึ่งปี