คุณสามารถใช้ชุดพัฒนานี้เพื่อ:

  • ประเมินประสิทธิภาพตัวรับส่งสัญญาณสูงสุด 28.3 Gbps สำหรับ H-Tile และ 58 Gbps สำหรับ E-Tile
  • สร้างและตรวจสอบรูปแบบ pseudo-random binary sequence (PRBS)
  • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าดิฟเฟอเรนเชียล (VOD) การปรับเน้นล่วงหน้าและการปรับสมดุลแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มระดับประสิทธิภาพตัวรับส่งสัญญาณให้ช่องสัญญาณของคุณ
  • ทำการวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบน
  • ตรวจสอบ physical medium attachment (PMA) โดยสอดคล้องกับ PCI Express* (PCIe), 10G/25G/50G/100G/200G/400G Ethernet และมาตรฐานหลักอื่น ๆ

หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

หมายเหตุ:
1 ดาวน์โหลดและแตกไฟล์โปรแกรมติดตั้งชุดเครื่องมือพัฒนา Intel® Stratix® 10 TX SI ก่อน ติดตั้ง Intel® Stratix® 10 TX SI BTS
2 รับสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime เมื่อซื้อชุดผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน และ คำถามที่พบบ่อย สำหรับการเปิดใช้สิทธิ์การใช้งาน