ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถ:

 • พัฒนาการออกแบบสำหรับซีพีแอลดี 5M570Z
 • วัดค่าพลังงานซีพีแอลดี (VCCINT และ VCCIO)
 • เชื่อมต่อระหว่างแรงดันไฟฟ้า I/O ที่แตกต่างกันสองตัว (VCCIO บน CPLD Bank 2 แบบปรับได้)
 • เชื่อมต่อกับฟังก์ชันหรืออุปกรณ์ภายนอกผ่านตัวเชื่อมต่อ 4 ตัว
 • อ่านและเขียนไปยังหน่วยความจำ:
 • หน่วยความจำแฟลชผู้ใช้ (UFM) 8-กิโลบิต (Kb) มีให้มาภายในซีพีแอลดี 5M570Z
 • I2C หรือ SPI EEPROMs (ติดตั้งโดยผู้ใช้)
 • เร่งความเร็วในการออกแบบซีพีแอลดีของคุณโดยนำตัวอย่างการออกแบบที่มีให้มาใช้ใหม่
 • ใช้บอร์ด PCB และแผนผังของชุดเป็นโมเดลในการออกแบบของคุณ
 • เร่งความเร็วในการออกแบบซีพีแอลดีของคุณโดยนำตัวอย่างการออกแบบที่มีให้มาใช้ใหม่
 • ใช้บอร์ด PCB และแผนผังของชุดเป็นโมเดลในการออกแบบของคุณ

หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

เนื้อหา Development Kit

ชุดเครื่องมือพัฒนาซีพีแอลดี MAX® V ประกอบด้วย:

 • บอร์ดการพัฒนา MAX® V
 • ซีพีแอลดี MAX® V (5M570Z, 256-pin FBGA, -5 speed)
 • การกำหนดค่าผ่านวงจร USB-BlasterTM แบบฝัง (JTAG)
 • แหล่งสัญญาณนาฬิกาออสซิเลเตอร์ภายนอกปลายเดียว 10-MHz
 • ตัวต้านทาน Shunt (หัววัดสำหรับวัดพลังงานซีพีแอลดี)
 • ปุ่มกดแบบสัมผัสที่กำหนดโดยผู้ใช้หนึ่งปุ่ม
 • ปุ่มกดที่กำหนดโดยผู้ใช้สองปุ่ม
 • LED ที่กำหนดโดยผู้ใช้สองดวง
 • ตัวเชื่อมต่อ:
 • ส่วนหัวส่วนขยายขนาด 0.1 นิ้ว 2x20-pin สำหรับใช้งานทั่วไปสองตัว
 • ส่วนหัวลำโพงพีซี 4-pin
 • ส่วนหัวตัวควบคุมมอเตอร์ 6-pin สองตัว
 • ตัวเชื่อมต่อ Type B USB (แหล่งจ่ายไฟและพอร์ตการสื่อสาร)
 • มีสาย USB ให้มา
 • แผนภาพสำหรับผู้ใช้ในการติดตั้ง I2C serial EEPROM หรือ SPI EEPROM
 • ตัวอย่างการออกแบบ:
 • Board Test System (BTS)
 • I/O สำหรับผู้ใช้
 • กดแบบสัมผัส
 • UFM
 • EEPROM
 • ออสซิเลเตอร์ภายใน
 • ลำโพงพีซี
 • ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime Lite Edition (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์)
 • เอกสารที่ครบถ้วน
 • คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน คู่มือผู้ใช้ คู่มืออ้างอิง ใบรายการวัสดุ แผนผัง และไฟล์บอร์ด