หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

คุณสามารถใช้ชุดพัฒนานี้เพื่อ:

  • พัฒนาและทดสอบการออกแบบ PCIe* 4.0 โดยใช้บอร์ดพัฒนาที่ตรงตามข้อกำหนด PCI-SIG*
  • ประเมินคุณสมบัติและประสิทธิภาพของ SoC โดยใช้ Hard Processor System (HPS)
หมายเหตุ:
 
1 ดาวน์โหลดและคลายซิปโปรแกรมติดตั้ง Intel® Agilex™ F-Series FPGA Development Kit ก่อน ติดตั้ง Board Test System
2 รับสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เมื่อซื้อชุดเครื่องมือ ขั้นตอน และ คำถามที่พบบ่อย สำหรับการเปิดใช้สิทธิ์การใช้งาน