เอฟพีจีเอ Cyclone® V SX SoC

Cyclone® V SX SoC FPGA ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อต้นทุนและพลังงานต่ำสำหรับการใช้งานของเครื่องรับส่งสัญญาณ 614 Mbps ถึง 3.125 Gbps

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Cyclone® V SX SoC