เอฟพีจีเอ Cyclone® V SE SoC

Cyclone® V SE SoC FPGA ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อต้นทุนและพลังงานต่ำสุดของระบบสำหรับการใช้งานลอจิกทั่วไปและ DSP ที่หลากหลาย

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Cyclone® V SE SoC