เอฟพีจีเอ Cyclone® V GT

Cyclone® V GT FPGA คือ FPGA ต้นทุนและพลังงานต่ำของอุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานของเครื่องรับส่งสัญญาณ 6.144 Gbps

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Cyclone® V GT