เอฟพีจีเอ Cyclone® V E

Cyclone® V E FPGA ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับต้นทุนและพลังงานต่ำสุดของระบบสำหรับการใช้งานลอจิกทั่วไปและ DSP

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Cyclone® V E