ภาพรวม Intel® Arria® 10 GT FPGA

FPGA ที่เปิดใช้งานด้วยเครื่องรับส่งสัญญาณฟูลดูเพล็กซ์สูงสุด 78 เครื่อง โดยมีอัตราข้อมูลสูงสุด 25.78 Gbps ชิปต่อชิป แบ็คเพลน 12.5 Gbps และองค์ประกอบลอจิก (LE) เทียบเท่าสูงสุด 1,150K องค์ประกอบ

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

ภาพรวม Intel® Arria® 10 GT FPGA