ภาพรวม Intel® Arria® 10 GT FPGA

FPGA เปิดใช้งานด้วยตัวรับส่งสัญญาณฟูลดูเพล็กซ์สูงสุด 78 ตัวพร้อมอัตราข้อมูลสูงสุด 25.78 Gbps ชิปต่อชิป แบ็คเพลน 12.5 Gbps และองค์ประกอบลอจิก (LEs) สูงสุดเทียบเท่า 1,150K

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Arria® 10 FPGAs & SoCs, ร้านออกแบบ, ดาวน์โหลด, ชุมชน, และ การสนับสนุน