Intel® Ethernet Controller I350

I350 controller รองรับความเร็ว 1GbE ในการกำหนดค่าพอร์ต 2 หรือ 4 ตัวเลือกอินเทอร์เฟซ ได้แก่ อินเทอร์เฟซ MDI สำหรับการเชื่อมต่อ 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T อินเทอร์เฟซ SerDes สำหรับการเชื่อมต่อไฟเบอร์ 1000BASE-SX/LX, 1000BASE-KX และ 1000BASE-BX สำหรับการเชื่อมต่อ backplane และอินเทอร์เฟซ SGMII สำหรับการเชื่อมต่อ SFP และ PHY ภายนอก

Intel® Ethernet Controller I350

หมวดหมู่บทความทั้งหมด
 • หมวดหมู่บทความทั้งหมด

 • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

 • การเชื่อมต่อ

 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

 • ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

 • การติดตั้งและตั้งค่า

 • การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

 • รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

 • การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

 • การแก้ไขปัญหา

 • การรับประกันและ RMA

เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
หน้า ของ ดูทั้งหมด
ดูรายละเอียดน้อยลง