Intel® Ethernet Controller I225

คอนโทรลเลอร์ I225 รองรับความเร็วสูงสุด 2.5 GbE บนพอร์ต MDI แบบพอร์ตเดียวสำหรับเครือข่าย 2500BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX และ Intel® Active Management Technology บนระบบที่รองรับเทคโนโลยี Intel® vPro™

Intel® Ethernet Controller I225

หมวดหมู่บทความทั้งหมด
 • หมวดหมู่บทความทั้งหมด

 • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

 • การเชื่อมต่อ

 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

 • ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

 • การติดตั้งและตั้งค่า

 • การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

 • รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

 • การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

 • การแก้ไขปัญหา

 • การรับประกันและ RMA

เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
หน้า ของ ดูทั้งหมด
ดูรายละเอียดน้อยลง