Intel® Ethernet Controller I225

คอนโทรลเลอร์ I225 รองรับความเร็วสูงสุด 2.5 GbE บนพอร์ต MDI แบบพอร์ตเดียวสำหรับเครือข่าย 2500BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX และ Intel® Active Management Technology บนระบบที่รองรับเทคโนโลยี Intel® vPro™

Intel® Ethernet Controller I225

หมวดหมู่บทความทั้งหมด
  • หมวดหมู่บทความทั้งหมด

  • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

  • ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

  • การติดตั้งและตั้งค่า

  • การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

  • การแก้ไขปัญหา

  • การรับประกันและ RMA

เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
หน้า ของ ดูทั้งหมด
ดูรายละเอียดน้อยลง