Intel® Ethernet Connection I218

การเชื่อมต่อ I218 รองรับความเร็วสูงสุด 1GbE พร้อมเทคโนโลยี Intel® vPro™ ที่มีอยู่โดยพอร์ตเดียวที่ส่งไปยังระบบเครือข่าย 10BASE-T, 100BASE-TX และ 1000BASE-T

Intel® Ethernet Connection I218

หมวดหมู่บทความทั้งหมด
  • หมวดหมู่บทความทั้งหมด

  • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

  • ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

  • การติดตั้งและตั้งค่า

  • การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

  • รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

  • การแก้ไขปัญหา

  • การรับประกันและ RMA

เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
หน้า ของ ดูทั้งหมด
ดูรายละเอียดน้อยลง