คอนโทรลเลอร์ 10 Gigabit Ethernet Intel® 82599

ประสิทธิภาพสำหรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

คอนโทรลเลอร์ 10 Gigabit Ethernet Intel® 82599

กรองตาม:
เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ประเภทการต่อสาย
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
รองรับจัมโบ้เฟรม
การทำลวดลายวงจร
อัตราความเร็ว IO สูงสุด
การกำหนดค่าพอร์ตตัวอย่าง
ราคา
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82599EN 10 Launched Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s) ใช่ 65 nm
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82599EB 10 Launched Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s) ใช่ 65 nm
Intel® 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller Launched Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s) ใช่ 65 nm

ไม่มีบันทึก