โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สำหรับแอปพลิเคชันแบบฝัง

ด้วยความสามารถขั้นสูงด้าน AI รวมถึง Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระบบเสมือน และระบบเครือข่าย โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เหมาะสำหรับการใช้งานตามความต้องการ มาพร้อมประสิทธิภาพที่รองรับการใช้งานแบบหลายเธรดพร้อมหน่วยความจำขนาดใหญ่และความจุ I/O การรวมตัวของ IT/OT และระบบรวมเวิร์คโหลด edge

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สำหรับแอปพลิเคชันแบบฝัง

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สำหรับแอปพลิเคชันแบบฝัง

มาพร้อมความสามารถขั้นสูงด้าน AI รวมถึง Intel® Deep Learning Boost อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระบบเสมือน และระบบเครือข่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย จำนวนคอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1712TR เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022 4 3.10 GHz 2.00 GHz 10 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1715TER เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022 4 3.50 GHz 2.40 GHz 10 MB
Intel® Xeon® D-1732TE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022 8 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1735TR เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022 8 3.40 GHz 2.20 GHz 15 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1746TER เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022 10 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-2712T เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022 4 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-2733NT เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022 8 3.20 GHz 2.10 GHz 15 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-2752TER เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022 12 2.80 GHz 1.80 GHz 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-2775TE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022 16 3.10 GHz 2.00 GHz 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-2796TE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2022 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11155MLE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 3 ปี 2021 4 3.10 GHz 1.80 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11155MRE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 3 ปี 2021 4 4.40 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11555MLE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 3 ปี 2021 6 4.40 GHz 1.90 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11555MRE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 3 ปี 2021 6 4.50 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11865MLE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 3 ปี 2021 8 4.50 GHz 1.50 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11865MRE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 3 ปี 2021 8 4.70 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5315Y เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5317 เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318N เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318Y เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5320T เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6312U เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6314U เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6326 เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6330 เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6330N เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6336Y เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338N เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338T เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8351N เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4310 เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4310T เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4314 เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4316 เปิดตัวเมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB