โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สำหรับแอปพลิเคชันแบบฝัง

ด้วยความสามารถขั้นสูงด้าน AI รวมถึง Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระบบเสมือน และระบบเครือข่าย โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เหมาะสำหรับการใช้งานตามความต้องการ มาพร้อมประสิทธิภาพที่รองรับการใช้งานแบบหลายเธรดพร้อมหน่วยความจำขนาดใหญ่และความจุ I/O การรวมตัวของ IT/OT และระบบรวมเวิร์คโหลด edge

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สำหรับแอปพลิเคชันแบบฝัง

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สำหรับแอปพลิเคชันแบบฝัง

มาพร้อมความสามารถขั้นสูงด้าน AI รวมถึง Intel® Deep Learning Boost อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระบบเสมือน และระบบเครือข่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย จำนวนคอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290TE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 2 ปี 2020 10 4.50 GHz 1.80 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250E เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 2 ปี 2020 6 4.70 GHz 3.50 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250TE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 2 ปี 2020 6 3.80 GHz 2.40 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290E เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 2 ปี 2020 10 4.80 GHz 3.50 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270E เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 2 ปี 2020 8 4.80 GHz 3.40 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 16 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270TE เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 2 ปี 2020 8 4.40 GHz 2.00 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 16 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4210R เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 1 ปี 2020 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4214R เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 1 ปี 2020 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4210T เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 1 ปี 2020 10 3.20 GHz 2.30 GHz 13.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230R เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 1 ปี 2020 26 4.00 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6226R เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 1 ปี 2020 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6208U เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 1 ปี 2020 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4215R เปิดตัวเมื่อ ไตรมาส 1 ปี 2020 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB