โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ สำหรับแอปพลิเคชันแบบฝัง

รักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ CPU/GPU พลังงานและราคา ควบคู่ไปกับตัวเลือกการรวมศูนย์ข้อมูล IoT ใหม่เพื่อมอบประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและการทำงานร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ คุณสมบัติที่มีให้มา ได้แก่ หน่วยความจำและความจุ I/O การรักษาความปลอดภัยและความสามารถในการจัดการที่หลากหลาย และความสามารถของ Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) ใหม่

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ สำหรับแอปพลิเคชันแบบฝัง

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ สำหรับแอปพลิเคชันแบบฝัง

คุณสมบัติหน่วยความจำและความจุ I/O การรักษาความปลอดภัยและความสามารถในการจัดการที่หลากหลาย และความสามารถของ Intel® Deep Learning Boost ใหม่

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย จำนวนคอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-12100 เปิดตัวเมื่อ Q1'22 4 4.30 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-12100E เปิดตัวเมื่อ Q1'22 4 4.20 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-12100TE เปิดตัวเมื่อ Q1'22 4 4.00 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-12300HE เปิดตัวเมื่อ Q1'22 8 4.30 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12400 เปิดตัวเมื่อ Q1'22 6 4.40 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500 เปิดตัวเมื่อ Q1'22 6 4.60 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500E เปิดตัวเมื่อ Q1'22 6 4.50 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500TE เปิดตัวเมื่อ Q1'22 6 4.30 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600HE เปิดตัวเมื่อ Q1'22 12 4.50 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700 เปิดตัวเมื่อ Q1'22 12 4.90 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700E เปิดตัวเมื่อ Q1'22 12 4.80 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700TE เปิดตัวเมื่อ Q1'22 12 4.60 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12800HE เปิดตัวเมื่อ Q1'22 14 4.60 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-12900 เปิดตัวเมื่อ Q1'22 16 5.10 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-12900E เปิดตัวเมื่อ Q1'22 16 5.00 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-12900TE เปิดตัวเมื่อ Q1'22 16 4.80 GHz Intel® Smart Cache ขนาด 30 MB