ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1สถาปัตยกรรมแบบไฮบริดประสิทธิภาพรวมสถาปัตยกรรมไมโครคอร์ใหม่สองคอร์, Performance-Core (P-cores) และ Efficient-cores (E-cores) ไว้ในโปรเซสเซอร์ตัวเดียว โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13 บางรุ่น (โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 13 บางรุ่นและต่ํากว่า) ไม่มีสถาปัตยกรรมแบบไฮบริดประสิทธิภาพ แต่มีเพียง P-core เท่านั้น
2ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกําหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://edc.intel.com/content/www/th/th/products/performance/benchmarks/internet-of-things/
3Intel® Thread Director ที่สร้างขึ้นในฮาร์ดแวร์มีให้มาในการกําหนดค่าสถาปัตยกรรมแบบไฮบริดประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13 เท่านั้น ต้องเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการ คุณสมบัติและฟังก์ชันที่มีจะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ
4DRAM LPDDR5x ทํางานในโหมดความเร็ว LPDDR5
5มีให้เลือกใน SKU บางรุ่น
6มีจําหน่ายสําหรับ SKU บางรุ่น
7Intel ไม่ยอมรับหรือรับประกันความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือการสนับสนุนซอฟต์แวร์โดยใช้คําแนะนําตามโร้ดแมป Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโร้ดแมปหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์ผ่านกระบวนการ EOL/PDN มาตรฐาน ติดต่อตัวแทนบัญชี Intel ของคุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้