ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

การวิเคราะห์ TCO อ้างอิงจากงานวิจัยภายในของ Intel ราคา ณ วันที่ 01/10/2020 การวิเคราะห์จะสมมติราคาเซิร์ฟเวอร์มาตรฐาน ราคารายการ GPU และราคาซอฟต์แวร์โดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายโดยประมาณของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Nvidia ที่ $1 ต่อปีเป็นเวลา 5 ปี

2

ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามเกมและการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่เฉพาะเจาะจง หากต้องการทราบข้อมูลอ้างอิงของรายการการวัดค่าแพลตฟอร์ม Intel Server GPU ทั้งหมด โปรดเข้าไปที่ลิงก์นี้บน Intel.com​

3

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.Intel.com/PerformanceIndex

4

ผลลัพธ์ประสิทธิภาพอ้างอิงตามการทดสอบในวันที่ที่ระบุดังที่แสดงในการกำหนดค่า และอาจไม่แสดงถึงการอัปเดตความปลอดภัยที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ดูการสำรองข้อมูลสำหรับรายละเอียดการกำหนดค่า ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

5

เทคโนโลยีต่างๆ ของ Intel® อาจต้องการฮาร์ดแวร์ที่เปิดใช้งาน ซอฟต์แวร์ หรือการเปิดใช้บริการ ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป