นี่เป็นประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel ในรูปแบบบันทึกจัดเก็บแยก แก้ไขล่าสุด: พฤษภาคม 2014 กลับไปที่เวอรชั่นปัจจุบัน

Intel Corporation และกลุ่มบริษัทในเครือ ("Intel" "เรา") ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุแนวทางการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราในการจัดเก็บ ใช้งานและเปิดผยข้อมูลของคุณผ่านเว็บไซต์ของ Intel ผลิตภัณฑ์ของเรา บริการออนไลน์ แอพ และบริการอื่น ๆ ที่เราจัดหาออนไลน์และออฟไลน์ (เรียกรวมเป็น "บริการจาก Intel®") พร้อมทั้งแผนการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเรา

บริการบางส่วนจาก Intel อาจใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีใกล้เคียงเพื่อสืบค้นหรือจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการใช้คุ้กกี้ของเราและแนวทางสำหรับท่านในการปฏิเสธคุ้กกี้ของเรามีระบุไว้ใน ประกาศแจ้งเกี่ยวกับคุ้กกี้ของ Intel และเทคโนโลยีใกล้เคียง

สารบัญ

 1. การจัดเก็บข้อมูล
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการจัดเก็บ
  ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราทำการจัดเก็บ
 2. การใช้และเปิดเผยข้อมูล
  การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
  การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของเรา
 3. บริการจากภายนอก
 4. ผู้จัดโฆษณาจากภายนอก
 5. ความปลอดภัย
 6. แนวทางด้านการตลาด
 7. แนวทางสำหรับท่านในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของตนเอง 
 8. ระยะเวลาการเก็บรักษา
 9. การใช้บริการของ Intel โดยผู้เยาว์
 10. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
 11. ติดต่อเรา
 12. ข้อมูลอัพเดตสำหรับประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1. การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการจัดเก็บ

Intel อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเทศ รวมทั้ง

 • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์สำหรับออกบิลและจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลแอดเดรส)
 • ID บัญชีผู้ใช้
 • ภาพโพรไฟล์
 • ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
 • ข้อมูลบัตรชำระเงิน
 • เรายังอาจต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับบริการที่เราจัดหา (เช่น ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลบัตรชำระเงิน หมายเลขประจำตัวของภาครัฐ) โดยตรงจากท่าน

หากท่านจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่นให้แก่เราหรือผู้ให้บริการของเรา ท่านรับรองว่าตนเองมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวและให้สิทธิ์แก่เราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี้ภายใต้ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

เราและผู้ให้บริการของเราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ เช่น 

 • จากท่าน: เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ท่านเลือกเปิดเผยกับเรา เช่น ชื่อของท่านหรือช่องทางการติดต่อที่ต้องการ
 • ผ่านบริการของ Intel: เราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งขณะใช้บริการจาก Intel เช่น ขณะสมัครรับจดหมายข่าว ซื้อสินค้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือแอพของเรา
 • ผ่านบริการจากภายนอก: เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งขณะใช้บริการจากภายนอกที่ต้องอาศัยบริการจาก Intel
 • ออฟไลน์:  เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้งแก่เราผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น ขณะเยี่ยมชมร้านค้าของเรา ร่วมงานเทรดโชว์ สั่งสินค้าทางโทรศัพท์หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 
 • จากแหล่งที่มาอื่น: เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านจากแหล่งที่มาอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ พันธมิตรร่วมด้านการตลาด และสังคมออนไลน์ นอกจากนี้เรายังอาจรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่คุณ "เป็นเพื่อน" หรือที่เชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ เช่น หากคุณเลือกเชื่อมต่อบัญชีสังคมออนไลน์ของตนเองกับบัญชีบริการของ Intel ของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากบัญชีสังคมออนไลน์ของคุณจะถูกแชร์กับเราซึ่งอาจประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลในโพรไฟล์สังคมออนไลน์หรือโพรไฟล์ของเพื่อนของคุณ รวมทั้งในกรณีที่ "เพื่อน" ในสังคมออนไลน์ของคุณเชื่อมต่อบัญชีสังคมออนไลน์ของตนกับบัญชีบริการจาก Intel ของตน

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราทำการจัดเก็บ

Intel ยังอาจจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ จากแอพ เบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านที่ไม่เป็นการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของท่าน (หรือบุคคลอื่น) เช่น

 • ข้อมูลเบราเซอร์และอุปกรณ์ใช้งาน
 • ข้อมูลการใช้งานแอพหรืออุปกรณ์
 • ข้อมูลที่จัดเก็บผ่านคุ้กกี้ พิกเซลแท็กหรือเทคโนโลยีใกล้เคียง
 • ที่อยู่ IP
 • ข้อมูลสถานที่
 • ข้อมูลคละรวม ไม่ระบุตัวตน
 • ข้อมูลเชิงบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านแจ้ง (เช่น ภาษา อาชีพและรหัสไปรษณีย์)

เราและผู้ให้บริการจากภายนอกของเราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลนี้หลากหลายช่องทาง เช่น 

 • ผ่านเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ: เบราเซอร์และอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะมีการรวบรวมข้อมูลบางอย่างอัตโนมัติ เช่น ประเภทและเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ ความละเอียดหน้าจอ ผู้ผลิตและรุ่นอุปกรณ์ ภาษา อินเทอร์เน็ตเบราเซอร์และเวอร์ชั่น ชื่อและเวอร์ชั่นบริการจาก Intel (เช่นแอพ) ที่คุณใช้อยู่ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าบริการจาก Intel จะทำงานได้ตามปกติ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อปรับปรุงและดูแลรักษาบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา
 • ผ่านการใช้แอพ Intel ของคุณ:  เมื่อทำการดาวน์โหลดและใช้แอพจาก Intel เราและผู้ให้บริการของเราอาจมีการติดตามและเก็บข้อมูลการใช้งาน เช่น วันที่และเวลาที่แอพ Intel จากอุปกรณ์ของคุณมีการสืบค้นเซิร์ฟเวอร์ของเรา ประเภทข้อมูลและไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปยังแอพ Intel
 • ผ่านคุ้กกี้และเทคโนโลยีใกล้เคียง:  เราเลือกใช้คุ้กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราสามารถทำงานได้ เกิดประสิทธิภาพและเพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์การใช้งาน เทคโนโลยีใกล้เคียงกับคุ้กกี้ยังถูกใช้กับบริการบางอย่างของ Intel เช่น พิกเซลแท็ก เว็บบีคอน GIF ใส JavaScript และสื่อบันทึกข้อมูลภายใน ตรวจสอบรายละเอียดได้จาก ประกาศแจ้งนโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้จาก Intel และเทคโนโลยีใกล้เคียง หากท่านไม่ต้องการให้มีการจัดเก็บข้อมูลผ่านคุ้กกี้
 • ที่อยู่ IP: ที่อยู่ IP จะถูกจัดส่งอัตโนมัติระหว่างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ IP ถือเป็นเรื่องปกติ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นและบริการจาก Intel หลายตัวมีการจัดเก็บที่อยู่ IP อัตโนมัติ เราใช้ที่อยู่ IP เพื่อการคำนวณการใช้งานบริการจาก Intel เพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาเซิร์ฟเวอร์ และเพื่อจัดการบริการจาก Intel เป็นต้น
 • ข้อมูลตำแหน่ง:  อาจมีการจัดเก็บข้อมูลสถานที่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น ผ่านดาวเทียม หอจ่ายสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณ WiFi เราอาจใช้สถานที่ทางกายภาพของอุปกรณ์เพื่อจัดหาบริการจาก Intel เฉพาะบุคคล รวมทั้งข้อมูลและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เหมาะกับเฉพาะบุคคล นอกจากนี้เรายังอาจแชร์ข้อมูลสถานที่สำหรับอุปกรณ์ของท่าน และข้อมูลโฆษณาที่ท่านเปิดดูและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราจัดเก็บกับพันธมิตรทางการตลาดของเราเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้สามารถจัดหาข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ท่านสามารถเลือกรับหรือปฏิเสธการใช้และ/หรือแชร์ข้อมูลสถานที่ของอุปกรณ์โดยการปรับค่าของอุปกรณ์ แต่หากเลือกปฏิเสธการใช้และ/หรือแชร์ เราและ/หรือพันธมิตรทางการตลาดของเราอาจไม่สามารถจัดบริการจาก Intel ข้อมูลและโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เหมาะกับท่าน

2. การใช้และเปิดเผยข้อมูล

การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เราอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:

 • เพื่อตอบกลับคำขอและดำเนินการตามคำร้องของท่าน เช่น เพื่อจัดส่งเอกสารทางเทคนิค
 • เพื่อส่งข้อมูลด้านการตลาดที่เชื่อว่าท่านอาจสนใจ เช่น จดหมายข่าว ตามรูปแบบการติดต่อที่ท่านต้องการ
 • เพื่อปรับแต่งบริการของ Intel สำหรับท่านโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และข้อมูลด้านการตลาด ข้อเสนอและเนื้อหาที่เหมาะสมกับท่าน
 • เพื่อให้ท่านมีโอกาสเข้าร่วมชิงรางวัล การแข่งขันและโปรโมชั่นที่ใกล้เคียงกันและเพื่อบริหารจัดการกิจกรรมเหล่านี้ กิจกรรมเหล่านี้บางส่วนมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมซึ่งอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเรา ดังนั้นกรุณาอ่านหลักเกณฑ์เหล่านี้โดยละเอียด
 • เพื่อให้ท่านสามารถส่งข้อความให้แก่เพื่อนผ่านบริการจาก Intel การใช้ฟังก์ชั่นการทำงานนี้เป็นการยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ในการใช้งานและแจ้งข้อมูลติดต่อเพื่อนของท่านแก่เรา 
 • เพื่อทำรายการซื้อของท่าน เช่น เพื่อทำรายการชำระเงิน เพื่อจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อของท่านและเพื่อจัดหาบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามการหลอกลวง และเพื่อป้องกันการหลอกลวง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบ พัฒนา ปรับปรุงหรือแก้ไขบริการจาก Intel เพื่อพิจารณาแนวโน้มการใช้งาน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของแคมเปญโปรโมชั่นของเรา และเพื่อดำเนินหรือผลักดันกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ของเรา 
 • เพื่อส่งข้อมูลด้านการจัดการให้แก่ท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของ Intel และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายของเรา

อาจมีการแชร์และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล:

 • ให้แก่หน่วยงานในสังกัดหรือบริษัทในเครือของเราภายใต้วัตถุประสงค์ที่แจ้งในประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • ให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกที่ได้รับอนุญาตของเราและซัพพลายเออร์ที่จัดบริการให้แก่เรา เช่น บริการโฮสต์เว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทำรายการชำระเงิน รับคำสั่ง บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง บริการลูกค้า การส่งอีเมล บริการทำรายการบัตรเครดิต การตรวจสอบและบริการอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน
 • ให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้ส่งข้อมูลการตลาดให้แก่ท่านภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายและความต้องการในการรับการติดต่อของท่านที่ระบุไว้
 • ให้แก่ผู้สนับสนุนการชิงรางวัล การแข่งขันหรือโปรโมชั่นจากภายนอก
 • เพื่อระบุตัวตนของท่านกับบุคคลอื่นที่ท่านส่งข้อความถึงผ่านบริการจาก Intel
 • โดยท่านผ่านกระดานข้อความ กระดานกระทู้ แชท หน้าโพรไฟล์และบล็อกที่ท่านสามารถโพสต์ข้อมูลต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวที่ท่านโพสต์หรือเปิดเผยจะถือเป็นข้อมูลสาธารณะ และอาจถูกเรียกค้นโดยผู้ใช้รายอื่นและบุคคลทั่วไป ขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังขณะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือข้อมูลอื่น ๆ ในโลกออนไลน์
 • ให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีของการปรับโครงสร้าง ควบรวม ขาย ร่วมทุน มอบหมาย ถ่ายโอนหรือยุบกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด การจำหน่ายทรัพย์สินหรือหุ้น (รวมทั้งกรณีการล้มละลายหรือกรณีใกล้เคียงกัน)
 • โดยเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไข ความจำเป็และเพื่อความเหมาะสม: (ก) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายภายนอกประเทศที่พำนักของท่าน (ข) เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและ/หรือเพื่อตอบกลับคำร้องจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานของรัฐภายนอกประเทศที่พำนักของท่าน (ค) เพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (ง) เพื่อปกป้องส่วนปฏิบัติการและทรัพย์สินทางปัญญาของเราและ/หรือของหน่วยงานในสังกัด ของท่านหรือบุคคลอื่น และ (จ) เพื่อให้เราสามารถดำเนินมาตรการแก้ไขหรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของเรา

ทั้งนี้เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดเก็บได้ผ่านคุ้กกี้ภายใต้ ประกาศแจ้งนโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้ของ Intel และเทคโนโลยีใกล้เคียง

ในบางกรณีเราอาจมีการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ไว้กับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น รวมชื่อของคุณไว้กับรหัสไปรษณีย์) หากมีการรวมข้อมูลอื่น ๆ ไว้กับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดูแลข้อมูลที่คละรวมนี้เสมือนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างที่มีการรวมเข้าไว้ด้วยกันอยู่

3. บริการจากภายนอก

ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมและเราไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ภายใต้นโยบายและการดำเนินการของบุคคลภายนอกหนือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการของ Intel รวมทั้งนโยบายและแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและการดูแลความปลอดภัย การรวบรวม ประมวลผล ใช้งาน จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้แก่ (ก) บุคคลภายนอกที่ให้บริการเว็บไซต์ใด ๆ ที่บริการของ Intel มีการเชื่อมโยงอยู่ด้วย การแทรกลิงค์ในส่วนบริการของ Intel ไม่ได้เป็นการรับรองเว็บไซต์หรือบริการที่เชื่อมโยงได้รับการสนับสนุนจากเราหรือโดยหน่วยงานในสังกัดของเรา หรือ (ข) ผู้พัฒนาแอพ ผู้ให้บริการแอพ ผู้ให้บริการสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ (เช่น Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn เป็นต้น) - ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านเปิดเผยกับหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการจาก Intel หรือหน้าสังคมออนไลน์ของเรา เช่น เราอาจใช้และนำคุณไปยังส่วนการชำระเงินของบุคคลภายนอกเพื่อทำการชำระเงินผ่านจากบริการของ Intel หากต้องการชำระเงินผ่านบริการของ Intel ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ใช่โดยเรา และจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว แทนประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4. ผู้จัดโฆษณาจากภายนอก

เราอาจใช้บริษัทโฆษณาจากภายนอกเพื่อจัดโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่คุณสนใจเมื่อมีการสืบค้นและใช้งานบริการจาก Intel และเว็บไซต์อื่นๆ พิจารณาจากข้อมูลการสืบค้นและใช้งานบริการจาก Intel ของคุณและในเว็บไซต์อื่นๆ ดูรายละเอียดการใช้คุ้กกี้ของเราได้จาก ประกาศแจ้งนโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้และเทคโนโลยีใกล้เคียงของ Intel

5. ความปลอดภัย

บริการจาก Intel จัดทำขึ้นเพื่อรองรับมาตรการเชิงโครงสร้าง ด้านเทคนิคและการจัดการตามที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลภายในหน่วยงานของเราจากการสืบค้น แก้ไข เปิดเผยหรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้การถ่ายโอนข้อมูลหรือระบบจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% หากคุณมีเหตุให้เชื่อว่าการติดต่อของคุณกับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น รู้สึกว่าความปลอดภัยทางบัญชีของคุณถูกรุกล้ำ) กรุณาแจ้งให้เราทราบปัญหาในทันทีโดยติดต่อเราตามหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

6. แนวทางด้านการตลาด

เรานำเสนอทางเลือกมากมายเกี่ยวกับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด คุณสามารถสืบค้นและอัพเดตข้อมูลติดต่อของคุณและช่องทางในการติดต่อที่ต้องการได้ผ่านวิธีการต่อไปนี้ โดยการเข้าไปยังเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรง โดยการเข้าไปที่ Intel Subscription Center โดยการเข้าไปที่ Intel Profile Center ใช้แบบฟอร์ม ติดต่อเรา หรือส่งจดหมายแจ้งตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ด้านล่าง ท่านสามารถเลือกอัพเดตข้อมูลช่องทางในการติดต่อที่ต้องการสำหรับกิจกรรมด้านการตลาดต่อไปนี้

 • เพื่อรับหรือปฏิเสธการรับอีเมลข้อมูลด้านการตลาดจากเราในอนาคต 
 • เพื่อรับหรือปฏิเสธการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานในสังกัดหรือบริษัทในเครือเพื่อทำการตลาดโดยตรงกับท่าน
 • เพื่อรับหรือปฏิเสธการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานที่ไม่อยู่ในสังกัดจากภายนอกเพื่อทำการตลาดโดยตรงกับท่าน

นอกจากนี้ท่านยังสามารถยกเลิกบริการแจ้งอีเมลด้านการตลาดจาก Intel โดยทำตามคำแนะนำในการแจ้งขอเลิกบริการที่ระบุในอีเมลด้านการตลาดทุกฉบับที่ส่งให้แก่ท่าน เราพร้อมปฏิบัติตามคำขอของคุณในทันทีที่ดำเนินการได้ ทั้งนี้หากคุณเลือกไม่รับอีเมลด้านการตลาดจากเรา เราอาจยังส่งข้อความที่สำคัญเพื่อการบริหารจัดการ (เช่น การแจ้งเกี่ยวกับบริการ) ให้แก่คุณ

7. แนวทางสำหรับท่านในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของตนเอง

หากท่านต้องการสืบค้น แก้ไข อัพเดตหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งกับเรา ท่านสามารถติดต่อกับเราโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง เข้าไปที่ Intel Profile Center ใช้แบบฟอร์ม ติดต่อเรา ออนไลน์ หรือส่งอีเมลไปที่ privacy.feedback@intel.comหรือส่งจดหมายไปตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ด้านล่างระบุชื่อ อีเมลแอดเดรส ข้อมูลบัญชีและเป้าหมายของคำขอดังกล่าว

เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราจะดำเนินการตามคำขอในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเท่านั้น (ไม่รวมบุคคลอื่น) และอาจมีการยืนยันตัวตนของคุณก่อนดำเนินการตามคำขอ เราพร้อมปฏิบัติตามคำขอของคุณทันทีที่สามารถดำเนินการได้ และภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และ/หรือเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมของท่านก่อนมีการขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลดังกล่าวให้เสร็จสิ้น (เช่น หากมีการจัดซื้อหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นใด ๆ ท่านจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งได้จนกว่าจะสิ้นสุดรายการจัดซื้อหรือโปรโมชั่นดังกล่าว) ข้อมูลบางส่วนของคุณจะค้างอยู่ในระบบของเราและในระเบียนข้อมูลอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายทีกำหนด

8. ระยะเวลาการเก็บรักษา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกรอบเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยกเว้นมีกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาไว้นานกว่านี้ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. การใช้บริการของ Intel โดยผู้เยาว์

บริการจาก Intel ไม่ได้จัดไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปีหรือแก่ผู้เยาว์ตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่แตกต่างกันไป และจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลใด ๆ จากบุคคลเหล่านี้ ทั้งนี้บุคคลเหล่านี้ไม่ควรแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ผ่านส่วนบริการของ Intel ทั้งนี้หากท่านเชื่อว่าเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี กรุณาแจ้งให้เราทราบตามขั้นตอนที่แจ้งในหัวข้อ ติดต่อเรา เราจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบและลบข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม

10. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

Intel อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทแม่หรือ Intel Corporation ในสหรัฐฯ (US) หรือกลุ่มบริษัทของ Intel ทั่วโลก ลักษณะเดียวกับบริษัทระดับโลกทั่ว ๆ ไป หากการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้เรายังอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกของเราซึ่งอาจอยู่คนละประเทศจากท่าน

Intel ปฏิบัติตากรอบโครงสร้าง U.S.-EU and U.S.-Swiss Safe Harbor ที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้งานและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป Intel รับรองว่าได้ปฏิบัติตามการให้ความคุ้มครองที่ว่าด้วยการประกาศ, ทางเลือก, การแจ้งให้ทราบเรื่องการเปิดเผยข้อมูล, ความปลอดภัย, ความถูกต้องของข้อมูล, การเข้าถึง และการบังคับใช้ แม้ว่าสหรัฐฯ อาจไม่มีกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเหมือนกับใน EU และสวิตเซอร์แลนด์ แต่เรามีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เราได้รับในสหรัฐฯ จาก EU และสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้ข้อตกลง Safe Harbor ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงาน Safe Harbor และขอดูเอกสารรับรองของ Intel ได้ที่ http://www.export.gov/safeharbor

11. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel สามารถติดต่อเราได้ผ่านแบบฟอร์ม ติดต่อเรา หรือส่งจดหมายไปตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลที่ติดต่อของท่าน ชื่อของเว็บไซต์หรือบริการของ Intel และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำร้องขอหรือข้อกังวลใจของท่านเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลของท่าน

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

12. ข้อมูลอัพเดตสำหรับประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หัวข้อ “ปรับปรุงล่าสุด” ด้านบนของหน้านี้ใช้ระบุเวลาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุด การเปลี่ยนแปลงในประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลหลังจากโพสต์ไว้ในประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขในส่วนบริการของ Intel การใช้บริการของ Intel หลังมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านตอบรับประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างมีนัยสำคัญ เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและให้เวลาเพียงพอในการโต้แย้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ทำได้โดยการหยุดใช้บริการจาก Intel)

เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อไม่ให้พลาดหลักเกณฑ์การรวบรวม ใช้งานและแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล