ขอบฟ้ามืดบ่อน้ำมัน

ขับเคลื่อนอนาคตของแหล่งน้ำมันดิจิทัล

เทคโนโลยี Intel® ช่วยปรับเสริมการปฏิบัติงานด้วยโซลูชันแบบทำงานร่วมกันได้และปรับขยายได้อย่างเต็มที่จากเอดจ์สูคลาวด์

สร้างระบบอัจฉริยะสู่แหล่งน้ำมัน

 • บริษัทน้ำมันและก๊าซกำลังปรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน OT และ IT ของตนให้ทันสมัยเพื่อจัดการต้นทุนและสร้างคุณค่าใหม่

 • แหล่งน้ำมันดิจิทัลจะช่วยให้บริษัทต่างๆ ยกระดับประสิทธิภาพสินทรัพย์และคุณค่าตลอดวงจรชีวิตการผลิต โดยการผนึกรวมเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้คน และกระบวนการต่างๆ

 • โซลูชันและองค์ประกอบที่ยืดหยุ่นทรงพลังตามมาตรฐานเป็นส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติใช้แหล่งน้ำมันดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ

author-image

โดย

ข้อมูลเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างมาก เช่นเดียวกับน้ำมัน ในการสร้างโอกาสสำคัญต่อการเติบโตและการเพิ่มผลกำไร สำหรับบริษัทน้ำมันและก๊าซแล้ว ความท้าทายอยู่ที่การรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงภาพกลุ่มข้อมูลมหาศาลจากแหล่งที่กระจัดกระจายและหลากหลายอย่างสูง เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกด้านปฏิบัติการและคุณค่าทางธุรกิจ ขณะที่ปรับปรุงผลตอบแทนการลงทุนไปพร้อมกัน

แหล่งน้ำมันดิจิทัลเสนอให้โซลูชันที่น่าจับตา ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ดำเนินการผนึกรวม ตีความ และลงมือปฏิบัติตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับเสริมการปฏิบัติงานภาคสนามของตน แต่การที่จะทำให้โอกาสเช่นนั้นเป็นจริง บริษัทจะต้องลงทุนกับส่วนผสมที่เหมาะสมของเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่จะรองรับในทุกช่วงระยะของวงจรชีวิตสินทรัพย์ กล่าวคือ การสำรวจ การพัฒนา และการผลิต

แหล่งน้ำมันดิจิทัลคืออะไร

แหล่งน้ำมันดิจิทัลผนึกรวมเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้คน และกระบวนการต่างๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพสินทรัพย์และคุณค่าตลอดวงจรชีวิตการผลิตน้ำมันและก๊าซ โซลูชันแหล่งน้ำมันดิจิทัลหรือแบบสมาร์ทมีจุดประสงค์ที่ตรงไปตรงมา กล่าวคือ เพื่อปรับเสริมการผลิต ปรับปรุงประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และเพิ่มผลิตภาพผ่านทางเวิร์กโฟลว์แบบบูรณาการ

มีเทคโนโลยี ระบบ และมาตรการวัดนับร้อยชนิดถูกนำมาใช้ในแหล่งน้ำมัน แหล่งน้ำมันดิจิทัลแบบสมาร์ทมีข้อแตกต่างตรงที่ข้อมูลและกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสินทรัพย์จะเชื่อมโยงกัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการวงรอบเร็วในการตรวจตราเครื่องมือและการตรวจจับรอยรั่ว กระบวนการวงรอบปานกลางในการปรับเสริมการยกขึ้น และกระบวนการวงรอบช้าในการปรับเสริมอ่างเก็บน้ำมัน

ศูนย์กลางของโซลูชันแหล่งน้ำมันดิจิทัลคือปริมาณข้อมูลมหาศาล ซึ่งจะต้องรวบรวมไว้ วิเคราะห์ และแสดงภาพจากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลสำรวจแผ่นดินไหวแบบ 3-D บันทึกการขุดบ่อ และระบบการผลิตและความปลอดภัย ซึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีระบบอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันในตัว รวมทั้งเครือข่ายที่รองรับและสถาปัตยกรรมคลาวด์ที่ให้มีการควบคุมสูงสุด ความยืดหยุ่น และการมองเห็น

คุณประโยชน์ของโซลูชันแหล่งน้ำมันอัจฉริยะ

ด้วยการใช้ระบบวิเคราะห์แบบคาดการณ์ โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ แหล่งน้ำมันดิจิทัลจะช่วยให้บริษัทน้ำมันและก๊าซสามารถที่จะ:

 • ปรับเสริมการผลิต ด้วยการใช้ระบบคำนวณผลเอดจ์แบบปรับขยายได้ที่บ่อขุดและหน่วยผลิต บริษัทต่างๆ ก็สามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน การผลิต และการฟื้นฟูดีเยี่ยม
 • ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิผลมากขึ้น การควบคุมแบบเรียลไทม์ ระบบวิเคราะห์แบบกระจาย เวิร์กโฟลว์แบบอัตโนมัติ และอีกมากมาย สามารถช่วยให้บริษัทต่างๆ ลดต้นทุนการปฏิบัติงานภาคสนามของตน ยกระดับประสิทธิภาพสินทรัพย์และความน่าเชื่อถือ และลดการซ่อมบำรุงที่ไม่อยู่ในแผน
 • ทำงานร่วมกันในทีมต่างๆ ด้วยการผนึกรวมข้อมูลในทีมและสาขาต่างๆ ตั้งแต่วิศวกรระบบอัตโนมัติกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล แหล่งน้ำมันดิจิทัลจะช่วยให้การทำงานร่วมกันและการสื่อสารดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจที่รวดเร็วรอบคอบมากขึ้น
 • ยกระดับสุขภาพและความปลอดภัย ด้วยการปฏิบัติงานระยะไกล การเยี่ยมไซต์น้อยครั้ง และกระบวนการความปลอดภัยแบบใช้ข้อมูล แหล่งน้ำมันดิจิทัลสามารถช่วยให้บริษัททำการผลิตด้วยความปลอดภัยมากที่สุดได้
 • ปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินการด้านสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานภาคสนามที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ระบบอัจฉริยะเซ็นเซอร์ที่ลึกขึ้น และการคาดการณ์แบบใช้ AI สามารถช่วยให้บริษัทน้ำมันและก๊าซปฏิบัติตามหรือล้ำเกินข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อม

โซลูชันแหล่งน้ำมันดิจิทัลหรือแบบสมาร์ทมีจุดประสงค์ที่ตรงไปตรงมา กล่าวคือ เพื่อปรับเสริมการผลิต ปรับปรุงประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และเพิ่มผลิตภาพผ่านทางเวิร์กโฟลว์แบบบูรณาการ

อนาคตของแหล่งน้ำมันดิจิทัล

Intel กำลังขับเคลื่อนอนาคตของแหล่งน้ำมันดิจิทัล ด้วยความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี บริการ และระบบนิเวศของเรา เราเสนอให้โซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การปฏิบัติใช้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดมากขึ้นตลอดทั้งวงจรชีวิตการผลิตทั้งหมด

 1. การสำรวจ: ด้วย โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ และ หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ DC ผู้ดำเนินการสามารถใช้ประโยชน์จากการประมวลผลแบบขนานประสิทธิภาพสูง เพื่อหาแหล่งสำรองใหม่ด้วยความล่าช้าน้อยลง
 2. การพัฒนา: Intel® Scalable System Framework (Intel® SSF) สำหรับการคำนวณผลประสิทธิภาพสูงจะผนวกรวมการประมวลผลแบบปรับขยายได้มาก เวิร์กสเตชันเปี่ยมพลัง และโค้ดซอฟต์แวร์ที่ปรับให้ทันสมัย เพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ทำการจำลองแหล่งสำรองได้แม่นยำขึ้น ร่นเวลาการคำนวณผล และให้เกิดความคุ้มค่าแก่เงินทุนมากที่สุด
 3. การผลิต: ไม่ว่าจะเป็นการตรวจตราสินทรัพย์ระยะไกลหรือการปรับเสริมการฟื้นฟู โซลูชันและบริการ IoT แบบใช้สถาปัตยกรรม Intel® ได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งการผลิต Intel® IoT Gateway Technology และโซลูชันแหล่งน้ำมันดิจิทัลอื่นๆ จัดให้มีการควบคุมแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เอดจ์ ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูน้ำมันและผลตอบแทนการลงทุนที่ดีเยี่ยม

วางมาตรฐานในแหล่งน้ำมัน

ด้วยการวางมาตรฐานให้กับสถาปัตยกรรมอ้างอิง บริษัทน้ำมันและก๊าซสามารถเปลี่ยนผ่านจากส่วนประกอบแบบกรรมสิทธิ์ที่ปรับแต่งเป็นโซลูชันที่วางจำหน่ายเชิงพานิชย์ หรือ commercial off-the-shelf (COTS) การผนึกรวมบน พีซีอุตสาหกรรมแบบใช้สถาปัตยกรรม Intel® ที่ทำงานร่วมกันได้เป็นมาตรฐานในเจนเนอเรชั่นใหม่ ช่วยให้เกิดการผนึกรวมระบบและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลการปฏิบัติงาน