โปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ตระกูล E3900 เพื่อการออกแบบ IoT: วิดีโอ

บรรลุประสิทธิภาพ CPU ในระดับใหม่ การประมวลผลสื่อที่เร็วขึ้น และการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Atom รุ่นใหม่ที่ทรงพลัง (v.1, ตุลาคม 2016)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้