Intel® Management Engine (ME) Consumer Driver สําหรับ Windows 10 64 บิต & Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PCs - NUC11PA

771872
2/22/2023

บทนำ

ติดตั้งส่วนประกอบสําหรับผู้บริโภค Intel Management Engine (Intel ME) สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel®® NUC 11 Performance Kits และ Mini PC - NUC11PA

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 314.6 MB
  • SHA1: 1DA0F34877611CE8BE64F5D5494BC5148F68720B

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งส่วนประกอบสําหรับผู้บริโภค Intel Management Engine (Intel ME) สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel®® NUC 11 Performance Kits และ Mini PC - NUC11PA

ตัวติดตั้ง Intel ME จะตรวจจับความสามารถของ Intel® NUC และติดตั้งไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

โน้ต

หากโปรแกรมควบคุมไม่ได้ติดตั้ง ให้ถอนการติดตั้งเวอร์ชันเก่าแล้วลองติดตั้งเวอร์ชันนี้อีกครั้ง

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้