ไดรเวอร์ Intel® NUC Uniwill Service สําหรับ Intel® NUC Software Studio สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC510 & LAPRC710

765240
3/7/2023

บทนำ

จําเป็นต้องมีไดรเวอร์ Intel® NUC Uniwill Service เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ Intel® NUC Software Studio ทั้งหมดทํางานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อติดตั้งบนชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC510 & LAPRC710

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11*
  • ขนาด: 3.5 MB
  • SHA1: AE67094CBECC2B539EC173722C6F9738FBBF3CDB

คำอธิบายโดยละเอียด

จําเป็นต้องมีไดรเวอร์ Intel® NUC Uniwill Service เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ Intel® NUC Software Studio ทั้งหมดทํางานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อติดตั้งบนชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC510 & LAPRC710

คําแนะนําการติดตั้งสําหรับไดรเวอร์บริการ Intel® NUC Uniwill

  1. ดาวน์โหลดและคลายซิป Intel Uniwill_Service_Driver-vX.X.X.zip
  2. คลิกขวาที่ไฟล์ Install-UniwillService.bat
  3. เลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
  4. เลือก ใช่ บนกล่องโต้ตอบ Uswer Account Control
  5. ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Intel® NUC Software Studio สําหรับแล็ปท็อป จาก Windows store

Intel® NUC Software Studio นําเสนอโซลูชันทั่วไปโดยการผสานรวมคุณสมบัติซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Intel® NUC, NUC Laptop และ NUC Element

Intel® NUC Software Studio มีอยู่ใน Microsoft Store*

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคําแนะนําในการติดตั้ง โปรดดู คู่มือผู้ใช้ที่แนบมา

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้