ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRCx10 [RCADL357]

ไดรเวอร์ Intel® NUC Uniwill Service สําหรับ Intel® NUC Software Studio สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC510 & LAPRC710

ชุดไดรเวอร์สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC710 & LAPRC510

เครื่องมือถอดภาพสําหรับผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป Intel NUC

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI