ไดรเวอร์ Intel® Dynamic Load Balancer สําหรับ VMware ESXi*

757792
2/5/2024

บทนำ

ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสําหรับโปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 4 (ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า Sapphire Rapids) และเจนเนอเรชั่น 5 (ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า Emerald Rapids) Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์แบบปรับขนาดได้ (2710 DLB) ซึ่งรวมแพ็คเกจไดรเวอร์เพื่อให้สามารถรองรับการจําลองเสมือนผ่าน VMware* Enhanced DirectPath I/O (แนะนําจาก VMware ESXi* 8.0U2 และใหม่กว่า) และ VMware DirectPath I/O (แนะนําก่อน VMware ESXi 8.0U2)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ขนาด: 167.7 KB
  • SHA1: D10A9CF795E65B224786519F406FAE005B95529A
  • ขนาด: 180.2 KB
  • SHA1: 6F20B8727EBD9F6701FE61DB88DDD4369D25BEA4

คำอธิบายโดยละเอียด

Intel® Dynamic Load Balancer (Intel® DLB) เป็นอุปกรณ์ PCIe ที่ส่งมอบการจัดตารางเวลาเหตุการณ์ที่สําคัญและสมดุลการโหลดทั่วทั้งคอร์ CPU ทําให้ได้รับการสื่อสารแบบคอร์ต่อคอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ Intel® Xeon®ล่าสุดที่ Intel นําเสนอ ซอฟต์แวร์นี้เปิดใช้งานการเร่งความเร็ว Intel® DLB บนไฮเปอร์ไวเซอร์ VMware ESXi* ผ่านการรองรับ Intel® Scalable I/O Virtualization (Intel® Scalable IOV) พร้อมกับ VMware Enhanced DirectPath I/O (ไดรเวอร์ที่ปรับปรุง) และ Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) ที่รองรับพร้อมกับ VMware DirectPath I/O (ไดรเวอร์ที่ไม่ได้ปรับปรุง) การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี Intel และ VMware ช่วยให้สามารถสร้างอุปกรณ์เสมือนจากอุปกรณ์ทางกายภาพ Intel DLB เครื่องเดียว เพื่อรองรับการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์สําหรับ Virtual Machine (VM) หลายราย

ลิงก์ VMware:

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้