Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV EEPROM ปรับปรุง

645985
4/11/2018

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยการปรับปรุง EEPROM สําหรับ Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV (1.3.148)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 704 B
  • SHA1: A4638B659538F82DE7BA4E963C893B74720D0DDF

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการแก้ไขกับช่องโหว่ของ Side Channel


โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

วัตถุประสงค์

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยการปรับปรุง EEPROM สําหรับ Intel® Visual Compute Accelerator

การใช้งาน: vcactl update-EEPROM []

หากต้องการรับคําแนะนําในการติดตั้งโดยละเอียด ให้ดาวน์โหลด คู่มือซอฟต์แวร์ การใช้งานโดยละเอียดอยู่ในส่วนที่ 6

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์:

MD5: a87fbbcfd5a7a0c587de4259bd565762

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้