เครื่องมือในการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

2593
11/10/2020

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบรุ่น 25.5 สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 4.3 MB
  • SHA1: E9EE2D926FE14E6A437ACB1F43A09C50388195C3
  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 5.6 MB
  • SHA1: 0E627F6F5459901598AE192CBE9106955EBE272C

คำอธิบายโดยละเอียด

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบรุ่น 25.5 สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกย่อประจํารุ่น ในแฟ้ม readme.txt สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับอุปกรณ์อินเทล®เน็ตของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ ตัวช่วยสนับสนุนและโปรแกรมควบคุม® Intel เพื่อตรวจหาการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับไดรเวอร์® Intel

โปรแกรมควบคุมหรือซอฟต์แวร์สําหรับคอมโพเนนต์® Intel ของคุณอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณลักษณะหรือการกําหนดเอง

ดูรายชื่อเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ผลิต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้