เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

2593
6/15/2020

บทนำ

เรกคอร์ดการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของ Intel® เวอร์ชัน 25.1.1

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 7.2 MB
  • SHA1: 3889369B47E7B084962C13844259FD24F1EA2C4C
  • OS Independent, Linux*
  • ขนาด: 4.2 MB
  • SHA1: BCCFC39B1E334BE8F9B99137EC830CC45ABC45DE

คำอธิบายโดยละเอียด

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น และไฟล์ readme.txt สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้