ไดรเวอร์ Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 61X

19596
8/17/2018

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ RAID เวอร์ชัน 4.7.0.1119 ของเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร (Intel® RSTe) สําหรับ Windows*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1*, Windows 8 family*, Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 121.2 MB
  • SHA1: 87780F3BA76C1F0229383FDF9220064706664EC9

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้สนับสนุนชิปเซ็ต Intel® C610/C230 บนทั้งคอนโทรลเลอร์ SATA ที่รองรับ AHCI และคอนโทรลเลอร์ที่รองรับ SATA/SAS ในโหมด เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe)

เกี่ยวกับไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเรา เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียคุณลักษณะหรือการปรับแต่ง

ดูรายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

ดู เอกสารเผยแพร่ สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้